Välkommen till DUVK

Vårt område är Terjärv, Kronoby, Nedervetil, dvs. Kronoby kommun samt Karleby landskommun och Gamlakarleby dvs Karleby stad. Förenings hemort är Karleby

Fritidsklubbens program Hösten 2017

 

9.9              Dans på Emet

23.9            Utedan Trullö

15.10          Konsert Finland 100 år  i Terjärv.

21-22.10     Vi spelar spel tillsammans ( vi tar den dan om passar bättre)

28-29.10      Ut och äta

18-19.11       Bowling Kronoby

2.12              Självständighets Bal

 

Anmäl åt Elisabeth 040 419 80 28 senast torsdag


(programmet är preliminärt och kan ändras vid förhinder  pga personal, yttre faktorer och för få deltagare)

 

Konstklubb på Katarinegården

KRONOBY MI

Amälning Kronoby Mi 06 823 1528 el. 06 823 1547

Gymnastik för personer med specialbehov   Tisd. from   15/9

Kursen består av lätta minneslekar, utövning av olika sporter som korgboll, brännboll fotboll mm

Kronoby Idrottshall

-----------------

Konstklubb Solgård   Torsd. from   17/9

Samlingshuset Kronoby
tecknar målar skulpterar allt efter förmåga

Så Ring Mi och anmäl er om intresse finns! Föreningen DUVK ordnar inte skjuts till dessa tillfällen.

-------------------------------------- 

Kom även du med i vår fritidsgrupp !!

Fritidsprogram Våren 2015

 

Fre 30.1          Revy i Terjärv

Fre 13.2          Ut och äta

Lö 21.2           Dans i Såka

Lö 14.3           Mexikansk afton vid Solhemmet

Fr 27.3           Bowling i Kronoby kl 18.30

Lö 18.4           Friluftsdag med scouterna vid     Gulan i Nedervetil

Fre 8.5            Biokväll

Lö 23.5           Avslutning med rökbastu i Nedervetil                        

                  

Kontrollera tilläggsinfo, tid mm i föreningsspalten i Öt under diverse, de som  vill ha e-mail ska meddela mig Elisabeth sin adress på elisabeth@nedervetil.fi

ANMÄL åt Elisabeth 0404198028 senast på torsdag före

Ansvarig Elisabeth Hagström 0404198028

Tillbaka till Fduvs hemsida  http://www.fduv.fi/sv/start/

Duvk:s gamla hemsida :)

här hittar du lite av det sysslat med

http://www.duvk.kpnet.com/

 

Duvk:s Styrelse

Roy Brunell ordf.

se mera under rubriken föreningen här

http://karlebynejden.duv.fi/sv/foreningen/

 

Hej!

Jag är Duv Karlebynejdens

sekreterare, kassör och allt i allo

tag kontakt med mig

- om det är något du funderar över

- om vill bli medlem i vår förening

- om du vill ändra adress

och framför allt då tanken slår dig med

- JAG HAR EN IDE´

för vi är väldigt  glada för all respons vi får

 

Ha Det Gott

Elisabeth Hagström

tel

0404198028