Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Karlebynejden arbetar för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Karleby, Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Vi bevakar deras intressen och försöker ge dem en guldkant i vardagen genom olika fritidsaktiviteter. Läs mera här.